PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

1. Inleiding
Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens met betrekking tot de online en offline services en de websites www.iqos.nl en www.iqos-care.nl (de Website), eigendom van en geëxploiteerd door Philip Morris Holland BV (Philip Morris).


Artikel 5.7 van het Tabak- en Rookwarenbesluit behelst specifieke verplichtingen die van toepassing zijn op www.iqos.nl. Verwerkingen die beschreven worden in dit Privacybeleid en niet verenigbaar zijn met voornoemde bepaling zijn beperkt tot www.iqos-care.nl.


Philip Morris respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar Website en verwerkt uw persoonsgegevens met de uiterste zorgvuldigheid. Dit Privacybeleid geeft u inzicht in de wijze waarop Philip Morris uw persoonsgegevens verzamelt, beschermt, gebruikt en doorgeeft. Ook geeft het Privacybeleid u informatie over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u verzamelen en bewaren.


Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door. Door de Website te bezoeken en te gebruiken en gebruik te
maken van de services (inclusief het doen van bestellingen), bevestigt u dat u dit Privacybeleid heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Op de Website hebt u altijd toegang tot de laatste versie van dit Privacybeleid.


Alle persoonsgegevens verkregen in de context van deze Website of diensten die u afneemt van Philip Morris, worden verzameld en verder verwerkt overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere geldende en van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot het verzamelen,
de verwerking en de bescherming van persoonsgegevens.

2. Welke informatie verzamelen wij?

Philip Morris verzamelt bepaalde persoonsgegevens over u wanneer u onze Website bezoekt. Wij
verzamelen de volgende informatie over u en verwerken die voor de hierna omschreven doeleinden:

De Website bezoeken

Wij zijn wettelijk verplicht om een leeftijdscontrole uit te voeren als u onze producten bestelt. Daarom verzoeken wij u om te bevestigen dat u ouder bent dan 18 jaar zodra u de Website bezoekt. Pas als wij hebben geverifieerd dat u ouder bent dan 18 jaar, krijgt u toegang tot de Website.


Verder geven wij u alleen toegang tot de Website die gerelateerd is aan het land waar u verblijft
(bijvoorbeeld, inwoners van Nederland hebben alleen toegang tot de Nederlandse website iqos.nl en niet tot de Franse website iqos.fr). Om dit te kunnen verifiëren, verwerken wij uw IP-adres. Wij slaan uw IP-adres op, zodat wij, ook als u een bestelling doet, kunnen controleren in welk land u verblijft. De informatie over uw IP-adres en leeftijd bewaren wij zodat wij aan regelgevende instanties en controleurs kunnen aantonen dat wij voldoen aan de geldende eisen voor leeftijdscontrole.


Wij gebruiken de bovengenoemde informatie alleen om te beoordelen of, en te bewijzen dat wij u
toegang tot onze Website mogen verlenen, en deze verwerking is noodzakelijk om u toegang tot de Website te verlenen. Wij bewaren of gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden.

Registratie/bestellingen

Als u een bestelling wilt doen op de Website, of als u een IQOS apparaat koopt in een van onze winkels, kan u zich registreren.
Als u op de Website registreert vragen wij u om de hierna genoemde persoonsgegevens te voorzien. Als u zich op dat moment niet op de Website kunt registreren, vragen wij u om ons ‘klantinformatieformulier’ in te vullen, die de desbetreffende winkel aan u zal geven. U wordt verzocht ons van dezelfde informatie te voorzien als hierna is vermeld, evenals het serienummer van het IQOS apparaat dat u wilt aanschaffen. Nadat wij uw persoonsgegevens in ons systeem hebben ingevoerd, stuurt onze klantenservice u een e-mail en verzoekt de klantenservice u om uw registratie op onze Website te voltooien. Wij vragen u uw IQOS apparaat te registreren, zodat de klantenservice zo nodig contact met u kan opnemen om u van relevante productinformatie te voorzien (bijvoorbeeld over terugroepacties), of voor andere, aan het product gerelateerde diensten. We koppelen het serienummer of de serienummers van de IQOS product(en) die u (online of offline) heeft aangeschaft, aan uw account.


Wanneer u zich registreert, wordt u gevraagd ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
- voornaam;
- achternaam;
- adres;
- geboortedatum;
- telefoonnummer;
- e-mailadres.


Wanneer u een bestelling op de Website doet, wordt u gevraagd ons de volgende persoonsgegevens
te verstrekken:
- voornaam;
- achternaam;
- bezorgadres;
- factuuradres;
- e-mailadres;
- telefoonnummer;
- betalingsgegevens (beperkt tot betalingsgegevens);
- IP-adres.


Wij gebruiken de bovengenoemde persoonsgegevens voor de verwerking van uw bestelling, zoals de verzending van de bestelde producten aan u, de behandeling van betalingstransacties en de
vervanging van verkeerde of defecte producten. Uw betaalgegevens (zoals uw bankrekening of
creditcardnummer) worden verwerkt door onze betalingsserviceprovider en niet door Philip Morris. Wij slaan alleen betalingsbevestigingen op, zodat wij kunnen verifiëren dat u uw bestelling volledig heeft betaald. We gebruiken uw e-mailadres om u e-mails te zenden met bestel- of productinformatie. Wij kunnen uw contactinformatie gebruiken om contact met u op te nemen over uw bestelling, of om te reageren op vragen, klachten of opmerkingen die u heeft met betrekking tot uw bestelling. Na voltooiing van de registratie kunt u met uw inloggegevens bestellingen plaatsen. Als u ons niet van de gevraagde informatie voorziet, kunnen wij uw bestelling niet (volledig) verwerken.


Wij maken u erop attent dat, als u zich registreert voor een account zonder bestellingen te doen op de Website of zonder IQOS apparaten te registreren, wij uw account, inclusief al uw persoonsgegevens, binnen zes maanden na registratie deactiveren.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor direct-marketingdoeleinden voor onze producten.

Bezorging van uw bestelling

Bij bezorging van uw bestelling zijn wij wettelijk verplicht te verifiëren of de ontvanger ouder is dan 18 jaar. Daarom vragen wij van de ontvanger van de bestelling dat hij of zij een geldig identificatiebewijs toont (in de vorm van een identificatiebewijs, rijbewijs, paspoort of ander officieel document geschikt voor leeftijdscontrole van de ontvanger) dat bewijst dat de ontvanger ouder is dan 18 jaar. De ontvanger kan de persoon zijn die het product heeft besteld, maar kan ook een andere persoon zijn die de bezorging namens de klant in ontvangst neemt. In het laatste geval moet deze persoon bewijzen dat de persoon die het product heeft besteld ouder is dan 18 jaar, door (een kopie van) het identificatiebewijs te laten zien van degene die het product bestelde.

 

Het invullen van een formulier op de Website

De Website bevat formulieren die u kunt gebruiken om ons een bericht te sturen of een vraag te stellen.
Bij het invullen van een formulier wordt om de volgende persoonsgegevens gevraagd:
- volledige naam;
- e-mailadres;
- uw bericht/vraag.


We gebruiken de bovengenoemde persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen om te
reageren op uw vraag of bericht.


Contact met onze klantenservice:
In geval van vragen, opmerkingen of klachten, kunt u onze klantenservice bellen via het volgende
telefoonnummer: 0800 – 990 0000. Als u dit nummer belt, vragen wij u om de volgende gegevens:
- naam;
- telefoonnummer;
- geboortedatum;
- details van uw bestelling/vraag/klacht; en
- in bepaalde gevallen: adres - e-mailadres - Codentify-apparaat.


We gebruiken (alleen) de bovengenoemde persoonsgegevens voor de afhandeling van uw verzoek,
vraag of klacht en om onze dienstverlening aan klanten te verbeteren (door te beoordelen hoe wij
effectiever kunnen reageren op verzoeken gericht aan de klantenservice en behoefte aan
ondersteuning). Wij vragen om uw geboortedatum in verband met de controle van uw leeftijd.
Wanneer u ons belt, wilt u ons mogelijk informeren over lichamelijke klachten die u ervaart. Zulke
informatie wordt beschouwd als "bijzondere persoonsgegevens" in de zin van de relevante privacy weten regelgeving. Om zulke persoonsgegevens binnen het kader van de wet- en regelgeving te kunnen verwerken, vragen wij u vooraf om uw toestemming voor deze verwerking. Wij doen dit aan het begin van ieder telefoongesprek met de klantenservice.


Philip Morris neemt ieder telefoongesprek met de klantenservice op ten behoeve van de volgende
doelen:
- om het feit te registreren dat een klant heeft ingestemd met het gebruik van zijn of haar
(bijzondere) persoonsgegevens;
- om te reageren op een klacht of vraag;
- voor trainingsdoeleinden;
- te gebruiken als bewijs bij potentiële juridische kwesties;
- voor leeftijdscontroledoeleinden;
- om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.


Vóór het begin van elk telefoongesprek met de klantenservice wordt u geattendeerd op deze
doeleinden.
Wij maken gebruik van een extern callcenter dat voor ons de klantenservice beheert. Momenteel is dat Teleperformance Portugal SA, gevestigd in Portugal. Uiteraard behandelt dit callcenter uw
persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste zorg. Het callcenter geeft uw
persoonsgegevens alleen aan ons door zodat wij kunnen reageren op uw klachten en vragen, en voor de bovengenoemde doeleinden. Dezelfde service is beschikbaar op Live Chat.

3. Cookies

In aanvulling op de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, gebruiken wij “cookies” voor het
verzamelen van persoonsgegevens op de Website, om u te onderscheiden van andere gebruikers.
Deze persoonsgegevens kunnen details over IP-adressen, het type browser en de schermresolutie
bevatten, evenals informatie over de gewoontes en voorkeuren van de Gebruiker, de gebruikte taal en pagina's die vaker worden bezocht. Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt opgeslagen op uw computer, telefoon of apparaat waarmee u een website bezoekt, zodat de website kan onthouden wie u bent. U kunt uw browser resetten om cookies te weigeren of om u te waarschuwen als deze worden verzonden. Wij maken u erop attent dat u, door het uitschakelen van cookies, of door cookies te weigeren, mogelijk niet alle functies van de Website optimaal werken.

Deze Website maakt gebruik van de volgende types cookies:

Cookie ID Bron Beschrijving Vervaltijd
_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-1 Google
Tag
Manager
Wordt gebruikt om
bezoekers te identificeren
op grond van leeftijd,
geslacht of interesses door
DoubleClick - Google Tag
Manager.
10 min.
_ga Google
Analytics
Wordt gebruikt om
gebruikers te onderscheiden
van andere gebruikers
2 jaar
age_confirmed Applicatie Verifieert de leeftijd van een
gebruiker zodat hij of zij niet
de leeftijdscontrole krijgt
Sessie
sid_customer_xxxxx Applicatie Verifieert en identificeert de
gebruiker in de front-endapplicatie
Sessie
all_RyDwsSBXVzZXJzGK6q168JDAclickdesk_referrer Clickdesk Clickdesk cookie  

Wij gebruiken deze cookies voor de volgende doeleinden:
- om ons te helpen de artikelen in uw winkelwagentje te onthouden en te verwerken;
- om uw voorkeuren te begrijpen en op te slaan bij toekomstige bezoeken aan de website;
- om de bedrijfsvoering, producten en diensten van Philip Morris te beheren, evalueren en
verbeteren.


Via deze cookies verzamelen wij de volgende gegevens over u:
- IP-adres;
- Browsertype en schermresolutie;
- Gebruikte taal;
- Frequent bezochte pagina's.
- Leeftijd
- Geslacht
- Interesses

4. Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen diverse technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om uw
persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid te verwerken en uw
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, aanpassing, openbaarmaking,vernietiging, diefstal of ongeautoriseerde toegang.


Wij stellen een veilige server beschikbaar voor gebruik. Alle persoonsgegevens worden uitgewisseld via 'Secure Socket Layer'-technologie (SSL-technologie) en vervolgens versleuteld in de database van onze betalingsgateway-provider. Deze is alleen toegankelijk voor bevoegde personen die speciale toegangsrechten hebben tot dergelijke systemen en verplicht zijn deze informatie vertrouwelijk te behandelen.
U bent er zelf verantwoordelijk voor om uw inlognaam en wachtwoord geheim te houden en u bent
verantwoordelijk voor alle handelingen die met uw inlognaam en wachtwoord worden verricht. Als u denkt dat uw wachtwoord om welke reden dan ook niet meer veilig is, moet u dit onmiddellijk wijzigen.

5. Delen van uw gegevens met derden

Wij verkopen of verhandelen uw persoonsgegevens niet aan derden. Binnen de beperkingen van de geldende wet- en regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens delen met onze
groepsvennootschappen en met een aantal vertrouwde derden partijen als dit noodzakelijk is voor het beheer van onze Website, voor onze bedrijfsvoering of onze dienstverlening aan u, en alleen als die partijen ermee instemmen om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en voldoende waarborgen bieden voor veilige verwerking van uw gegevens.


We delen uw contactgegevens, facturerings- en verzendadressen, en betaalgegevens met een door
ons daartoe aangestelde logistieke onderneming (momenteel de onderneming Arvato), zodat deze
onderneming de bezorging van uw bestelling(en) kan uitvoeren. Het geschatte tijdstip van bezorging wordt door de logistieke onderneming per SMS (of op andere wijze) aan u meegedeeld op de dag van bezorging.

De beheerder van ons externe callcenter zal uw persoonsgegevens verwerken voor de hiervoor (in
paragraaf 2) genoemde doeleinden, zodat deze het callcenter ten bate van ons kan exploiteren. Het callcenter deelt uw persoonsgegevens ook met ons.
Wij kunnen uw persoonsgegevens met andere dan de bovengenoemde partijen uitwisselen, maar
alleen als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of om onze rechten, eigendommen of veiligheid te
beschermen.

6. Gegevensoverdracht

De entiteiten van Philip Morris en de contractuele partners met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens uitwisselen, kunnen zich in landen buiten de Europese Unie bevinden. [Dit is onder ander het geval ten aanzien van de doorgifte aan Zwitserland. Zwitserland is door de Europese Commissie erkend als een land met een passend beschermingsniveau. Indien wij gegevens doorgeven aan landen zonder passend beschermingsniveau, zullen wij voor die doorgifte de model contracten van de Europese Commissie (standard contractual clauses) overeenkomen.

7. Bewaren van uw persoonsgegevens

Philip Morris is zich bewust van het belang van het tijdig verwijderen van uw persoonsgegevens. Philip
Morris bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij
uw persoonsgegevens hebben verkregen en verwerkt.
In het geval dat u uw account nooit heeft gebruikt om een van uw IQOS apparaten te registreren, worden
de persoonsgegevens in uw account binnen zes maanden na uw registratie op de Website verwijderd
en wordt uw account gedeactiveerd.

8. Recht op informatie en gebruik van uw rechten

Op uw verzoek informeren wij u schriftelijk of, en zo ja, welke, persoonsgegevens met betrekking tot u
door Philip Morris zijn verzameld en verwerkt overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving met
betrekking tot het verzamelen, het verwerken en de beveiliging van de persoonsgegevens. U kunt een
dergelijk verzoek richten aan het volgende e-mailadres: [email protected] Ook als u de
persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, wilt aanpassen of actualiseren (bijvoorbeeld, omdat
deze niet langer correct of relevant zijn, of onvolledig zijn), of als u gebruik wilt maken van uw "recht
om te worden vergeten" of het recht op gegevensportabiliteit, neem dan contact met ons op via:
[email protected]


Als u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, of vragen of
klachten in dat opzicht heeft, kunt u altijd een vraag of klacht hierover indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Als u niet langer berichten van Philip Morris wilt ontvangen (die bestel- of productinformatie, of productof service-updates bevatten), kunt u op ieder moment kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van
uw persoonsgegevens door Philip Morris voor deze doeleinden, door een e-mail te zenden aan
[email protected]

 

9. Links/services van derden

De Website kan links naar websites en services van derden bevatten (zoals de betaalservice). Philip Morris kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derden. Deze derden hebben elk een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid. Wij adviseren u het privacybeleid van deze derden te lezen voordat u deze websites
bezoekt of van deze diensten gebruikmaakt.

 

10. Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid of als u vragen heeft met betrekking tot de
verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Philip Morris via [email protected]
of 0800 990 00 00.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »